Tıbbi Birimler – ARAKLI TIP MERKEZİ

 • Kardiyoloji

  İnsan vücudunun temel yapı birimi hücrelerdir. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları ve organlar da vücudun çeşitli fiziksel ve kimyasal olayları düzenlenmesini sağlayan vücut sistemlerini oluşturur. Vücuttaki tüm sistemler canlılığını sürdürmek ve sağlıklı kalmak için birbirleriyle uyum içinde çalışır. Vücut sindirim, boşaltım, dolaşım, sinir, solunum, iskelet ve üreme olmak üzere 7 sisteme sahiptir. İskelet sistemi ve kaslar vücudun hareket sistemini oluşturarak ayakta kalmayı ve hareket etmeyi sağlar. Solunum sistemi hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijenin alınmasını ve karbondioksitin dışarıya atılmasını; sindirim sistemi vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri kullanılabilir hale getirerek dolaşım sistemine sunulmasını; dolaşım sistemi hücrelere besin ve oksijen taşınmasını ve hücrelerden alınan atıkların boşaltım sistemine ulaşmasını; boşaltım sistemi atık maddelerin vücuttan atılmasını; üreme sitemi sağlıklı bir şekilde çoğalmayı sağlar.

  Elektrokardiyografi (EKG) : Non invaziv bir tanı yöntemi olan EKG kalpte oluşan elektriksel aktivitenin kaydedilmesidir. Kaydedilen bilgiler kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin çalışması hakkında bilgi verir.
  Efor Testi: Koroner arter hastalıklarının saptanmasında ve yaygınlığının belirlenmesinde kullanılan efor testi sonucunda semptomlar değerlendirilir ve hastalığın ciddiyeti belirlenir.
  Holter EKG: 24 saatten daha uzun süre EKG kaydı gereken hastalarda uygulanan bir tanı yöntemidir
  Akciğer Grafileri: Kalbin pozisyonu ve kardiyotorasik oranı hakkında önemli bilgilere ulaşılmasını sağlayan akciğer grafileri kalp hastalıklarında kullanılan önemli tanı yöntemlerinden biridir.
  Ekokardiyografi (EKO) : Kalp yetmezlikleri ve kalp kapaklarındaki bozuklukların tanısında kullanılan EKO bir prop aracılığıyla kalp yapısının incelenmesini sağlar.
  BT Koroner Anjiyografi: Koroner anjiyografi yapılamayan hastalarda uygulanan BT koroner anjiyografi genellikle tarama amacıyla da kullanılır.
  Kardiyak Kateterizasyon: Koroner arter hastalıkların ve kapak hastalıklarının tanısında oldukça önemli bir tanı yöntemi olan kardiyak kateterizasyon ile invaziv yollarla kalpten biyopsi alınır ve kalp odalarının basınçları ölçülebilir.
  Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi: Gama ışınları kullanılarak yapılan tanı yöntemi radyo nükleer görüntüleme tekniğidir.

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  Bölümümüzde yeni doğan, bebek, çocuk ve genç ergenlik dönemi koruyucu sağlık hizmetleri ve teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetleri verilmektedir. Çocuklarda görülen sağlık sorunları, ebeveynlerle yakın işbirliği ile samimi ve şeffaf bir ortamda en kısa ve kolay yoldan çözüme ulaştırılabilmektedir.

  • Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi ( Sağlıklı Çocuk İzlemi )
  • Koruyucu sağlık hizmetleri
  • Teşhis ve tedavi sağlık hizmetleri
  • Çocukluk dönemi hastalıkları
  • Yüksek ateş
  • Tekrarlayan ve geçmeyen öksürük
  • Zatürree
  • Hırıltı, astım, bronşit
  • Alerjik Akciğer Hastalıkları
  • Alerjik Hastalıkların Teşhis Tedavi ve Takibi
  • Alt ve Üst Solunum Hastalıkları
  • İştahsızlık, büyüme geriliği
  • Gece işeme teşhis ve tedavisi
  • İshal, kabızlık
  • Menenjit, teşhis ve tedavileri
  • Gelişme geriliği
  • Kansızlık
  • Kusmalı ishalli hastalıklar
  • Çok ağlama

  Ulusal aşı programında yer almayan aşılar isteğe bağlı olarak önerilmektedir.

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum

  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü (jinekoloji) kadın organizmasını ve cinsel organlarını ile ilgili bilim dalıdır. Genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, üreme ve cinsel organ hastalıkları, kadın kanserleri gibi konular bu dalın içine girer.

  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü (jinekoloji) kadın organizmasını ve cinsel organlarını ile ilgili bilim dalıdır. Genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, üreme ve cinsel organ hastalıkları, kadın kanserleri gibi konular bu dalın içine girer.

  Açık ve Kapalı (Laparoskopik) Ameliyatlar Genel Sağlık Kontrolleri
  Kadın Üreme Organları İncelemesi Tüm Taramalar ve Testler
  Enfeksiyon Hastalıkları Rahim Ağzı, Rahim, Yumurtalık Hastalıkları
  Kadın Üreme Organları Kanserleri Kemik Erimesi
  Adet Düzensizlikleri Tanı ve Tedavisi İdrar Kaçırma
  Miyom Tanı ve Tedavisi Kist, Polip vb. Tanı ve Tedavisi
  Anormal Kanamalar Menopoz Tanı ve Tedavisi
 • Kulak Burun Boğaz

  Kulak-burun-boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapan tıp dalıdır. Kulak hastalıkları, burun hastalıkları, ağız-yutak hastalıkları, ses-gırtlak hastalıkları, baş-boyun hastalıkları ve yüzün estetik problemleri bu dalın içine girer.

  Tüm teşhis ve takiplerde endoskopik ve mikroskobik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Otomikroskobik Muayene, Diagnostik Nasal–Nasofarengeal Muayene, Laringeal Muayene yapılmaktadır. Çocuk hastaların muayene ve tedavilerinde yaşlarına en uygun pediatrik araç ve gereçler kullanılmaktadır.

  Tanı / Tedavi / Ameliyatlar

  • KBB Enfeksiyonları ve Tedavisi
  • Kulak Çınlaması ve Tedavisi
  • Kulak Kiri Temizleme
  • Koku Alma Bozuklukları Tanı ve Tedavisi
  • İşitme Kayıpları Tanı ve Tedavisi
  • Kulak Tüpü Yerleştirilmesi, Kulak Zarı Tamiri ve Ameliyatları
  • Allerjik Sinüzit Tanı ve Tedavisi
  • Estetik Burun Ameliyatları
  • Fonksiyonel Burun Ameliyatları
  • Burun Kanamaları Tanı ve Tedavisi
  • Ses Hastalıkları, Ses Kısıklığı, Ses Teli Polipleri, Nodülleri Tedavisi
  • Baş Dönmesi / Vertigo Tedavisi
  • Bademcik (Tonsil) Ameliyatları
  • Geniz Eti (Adenoid) Ameliyatları
  • Sinüzit Cerrahisi
  • Uyku Apnesi / Horlama Tedavisi
  • Ağız İçi Yaraları Tanı ve Tedavisi
  • Ağız Kokusu Tanı ve Tedavisi
 • Sağlıklı Beslenme

  Beslenme yetersizliği ve dengesizliği, bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan ya da dolaylı olarak etkilidir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü; toplumda sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması, bireylere sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması, yatan hasta servislerinde ve poliklinikte hastalığa özgü diyet programı düzenleyerek hastanın iyileşme sürecinde beslenme destek tedavisi vermeyi amaçlamaktadır.

  Hizmetler

  • Bebek ve Çocuk Beslenmesi: 0-1 Yaş Ve 1-3 Yaş
  • Çocukluk Çağı Beslenmesi
  • Okul Çağı ve Ergenlik Dönemi Beslenmesi
  • Gebelik ve Emzirme Dönemi Beslenmesi
  • Menopoz ve İleri Yaş Dönemi Beslenmesi
  • Kemik Erimesi
  • Şişmanlık
  • Yeme Bozuklukları
  • Yeterli ve Dengeli Beslenme Programı ve Eğitimleri
  • Sporcu Beslenmesi
  • Hipertansiyon
  • Böbrek Hastalıkları
  • Kalp Damar Hastalıkları
  • Kolesterol ve Lipid Bozuklukları
  • Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları
  • Sindirim Sistemi Hastalıkları
  • Reflü
  • Kabızlık
  • Kanser Tedavisinde Beslenme
  • Çölyak Hastalığı
  • Metabolik Hastalıklar
  • Enteral ve Parenteral Beslenme

  Tedaviler

  • Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) (Tip 1 – Tip 2 Diyabet – Gebelik Diyabeti)
  • Obezite
  • Beslenme Öyküsü
  • Yaşam Şekli
  • Hastalıklar
  • Genetik Özellikler
  • Yeme Alışkanlıkları
  • Vücut Yağ Kütlesi
  • Yumuşak Yağsız Kütle
  • Toplam Vücut Sıvısı
  • Beden Kitle İndeksi
  • Bazal Metabolik Hız
  • Toplam Enerji Tüketimi
  • Bel Kalça Oranı
  • Laboratuar Bulguları.