Tıbbi Birimler – ARAKLI TIP MERKEZİ

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  Bölümümüzde yeni doğan, bebek, çocuk ve genç ergenlik dönemi koruyucu sağlık hizmetleri ve teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetleri verilmektedir. Çocuklarda görülen sağlık sorunları, ebeveynlerle yakın işbirliği ile samimi ve şeffaf bir ortamda en kısa ve kolay yoldan çözüme ulaştırılabilmektedir.

  • Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi ( Sağlıklı Çocuk İzlemi )
  • Koruyucu sağlık hizmetleri
  • Teşhis ve tedavi sağlık hizmetleri
  • Çocukluk dönemi hastalıkları
  • Yüksek ateş
  • Tekrarlayan ve geçmeyen öksürük
  • Zatürree
  • Hırıltı, astım, bronşit
  • Alerjik Akciğer Hastalıkları
  • Alerjik Hastalıkların Teşhis Tedavi ve Takibi
  • Alt ve Üst Solunum Hastalıkları
  • İştahsızlık, büyüme geriliği
  • Gece işeme teşhis ve tedavisi
  • İshal, kabızlık
  • Menenjit, teşhis ve tedavileri
  • Gelişme geriliği
  • Kansızlık
  • Kusmalı ishalli hastalıklar
  • Çok ağlama

  Ulusal aşı programında yer almayan aşılar isteğe bağlı olarak önerilmektedir.

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Genel Cerrahi

  Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.
  Cerrahi kelimesi Latince’de ‘chirurgiae’ teriminden köken almakta ve ‘el işi’ anlamına gelmektedir. Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.
  Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri Genel Cerrahi alanına girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise; guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları Genel Cerrahi’nin kapsamına girer. Genel Cerrahi bazı olgularda sadece ameliyat ile değil koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı da hedefler.
  Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.
  Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.
  Hastanelerimizin Genel Cerrahi Bölümleri’nde toplum sağlığının geliştirilmesi konusundaki sosyal sorumluluk bilinciyle, kalınbağırsak kanseri ve meme kanserinin erken tanısı için tarama ve detaylı takip programları da yapılmaktadır.

  Danışan odaklı bir yaklaşım ile öncelikle hastalık öyküsünün detaylı olarak dinlenmesi ile süreç başlar. Daha önce geçirmiş olduğu hastalıkların öğrenilmesi, fiziken muayene edilmesi, gerekli biyokimyasal, radyolojik tetkiklerinin yapılması ve gerekirse nükleer tıp olanaklarından yararlanılması ile hastalık tanısı konulur ve tedavi süreci başlar.
  Benzer hastalıklar ile ilgili ayırıcı tanı yapılır. Diğer sistem muayeneleri için ilgili uzmanlarla konsültasyon yapılarak uygun tedavi planlanır. Bu işlemlerde Hastanemizdeki; laboratuvar, radyoloji merkezlerindeki imkanlardan yararlanılmaktadır.
  Ameliyat sonrasında gelişmiş imkanlara sahip yoğun bakım ünitesinin bulunması hasta ve hekim açısından önemli bir güven kaynağıdır.

 • Göz Hastalıkları

  Araklı Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü’nde rutin bir göz muayenesinin ilk adımı hastanın görme sorunuyla ilgili şikayetlerinin dinlenmesidir. Şikayetlerin özelliklerine göre rutin bir göz muayenesinde öncelikle, dış görünüm itibariyle kaşlar, göz kapakları ve gözlerin bakış pozisyonu gözlenir. Bilgisayarlı ORM (Otorefraktometre) ve retinoskop yardımıyla hastanın refraksiyon kusuru ölçülür. Her iki gözün gözlüksüz ve gözlüklü görme keskinlikleri tespit edilir. Biomikroskopi muayenesinde kirpikler, konjoktiva, kornea ve gözün diğer ön segment elemanları dikkatlice muayene edilir. Ardından göz tansiyonları ölçülür.

  Göz hastalıkları tanısı nasıl konulur?

  Görme bulanıklığı, şiddetli göz ağrıları, baş ağrısı, bulantı, gözlerde kızarıklık ve şişme gibi belirtilerin gözlenmesi bir göz hastalığının varlığına işaret eder. Belirtilerin doğru gözlenmesi etkili tanı ve tedavi için oldukça önemlidir. Doğru tanı belirtiler ile birlikte göz doktorları tarafından yapılan test ya da muayeneler sayesinde belirlenir. Göz hastalıklarının teşhisi için en çok kullanılan başlıca tanılama yöntemleri:

  • Görme kaybı testi,
  • Tonometre adı verilen ve göz içi basıncı ölçen alet ile yapılan göz dibi muayenesi,
  • Göz bebeği üzerine damlatılan ve gözün genişlemesini sağlayan damla ile gözün ışığı kırma değerleri, retina muayenesi (görme zarı) ve optik sinir (görme siniri) muayenesinin yapılması olarak sıralanabilir.

  Göz hastalıklarının tedavi yöntemleri nelerdir?

  Görme alanında daralmalara sebep olan göz hastalıkları günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği için doğru tedavi yöntemlerinin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Doğuştan gelen göz rahatsızlıkları ve çevresel etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan görme problemleri için birbirinden farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Detaylı göz muayenesi ile doğru şekilde tanılanan göz probleminin tedavisi için doktorunuz tarafından gözlük kullanımı, ilaç tedavisi, ya da cerrahi girişim gibi tedavi yöntemleri tercih edilebilir.
  Doğru teşhis ile etkili şekilde tedavi edilmeyen göz problemlerinin hızlı şekilde görme kayıplarına neden olabileceği göz önünde bulundurulmalı, uygun sıklıkta göz muayenesi ve doktor kontrolü ihmal edilmemelidir.

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum

  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü (jinekoloji) kadın organizmasını ve cinsel organlarını ile ilgili bilim dalıdır. Genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, üreme ve cinsel organ hastalıkları, kadın kanserleri gibi konular bu dalın içine girer.

  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü (jinekoloji) kadın organizmasını ve cinsel organlarını ile ilgili bilim dalıdır. Genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, üreme ve cinsel organ hastalıkları, kadın kanserleri gibi konular bu dalın içine girer.

  Açık ve Kapalı (Laparoskopik) Ameliyatlar Genel Sağlık Kontrolleri
  Kadın Üreme Organları İncelemesi Tüm Taramalar ve Testler
  Enfeksiyon Hastalıkları Rahim Ağzı, Rahim, Yumurtalık Hastalıkları
  Kadın Üreme Organları Kanserleri Kemik Erimesi
  Adet Düzensizlikleri Tanı ve Tedavisi İdrar Kaçırma
  Miyom Tanı ve Tedavisi Kist, Polip vb. Tanı ve Tedavisi
  Anormal Kanamalar Menopoz Tanı ve Tedavisi
 • Kardiyoloji

  İnsan vücudunun temel yapı birimi hücrelerdir. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları ve organlar da vücudun çeşitli fiziksel ve kimyasal olayları düzenlenmesini sağlayan vücut sistemlerini oluşturur. Vücuttaki tüm sistemler canlılığını sürdürmek ve sağlıklı kalmak için birbirleriyle uyum içinde çalışır. Vücut sindirim, boşaltım, dolaşım, sinir, solunum, iskelet ve üreme olmak üzere 7 sisteme sahiptir. İskelet sistemi ve kaslar vücudun hareket sistemini oluşturarak ayakta kalmayı ve hareket etmeyi sağlar. Solunum sistemi hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijenin alınmasını ve karbondioksitin dışarıya atılmasını; sindirim sistemi vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri kullanılabilir hale getirerek dolaşım sistemine sunulmasını; dolaşım sistemi hücrelere besin ve oksijen taşınmasını ve hücrelerden alınan atıkların boşaltım sistemine ulaşmasını; boşaltım sistemi atık maddelerin vücuttan atılmasını; üreme sitemi sağlıklı bir şekilde çoğalmayı sağlar.

  Elektrokardiyografi (EKG) : Non invaziv bir tanı yöntemi olan EKG kalpte oluşan elektriksel aktivitenin kaydedilmesidir. Kaydedilen bilgiler kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin çalışması hakkında bilgi verir.
  Efor Testi: Koroner arter hastalıklarının saptanmasında ve yaygınlığının belirlenmesinde kullanılan efor testi sonucunda semptomlar değerlendirilir ve hastalığın ciddiyeti belirlenir.
  Holter EKG: 24 saatten daha uzun süre EKG kaydı gereken hastalarda uygulanan bir tanı yöntemidir
  Akciğer Grafileri: Kalbin pozisyonu ve kardiyotorasik oranı hakkında önemli bilgilere ulaşılmasını sağlayan akciğer grafileri kalp hastalıklarında kullanılan önemli tanı yöntemlerinden biridir.
  Ekokardiyografi (EKO) : Kalp yetmezlikleri ve kalp kapaklarındaki bozuklukların tanısında kullanılan EKO bir prop aracılığıyla kalp yapısının incelenmesini sağlar.
  BT Koroner Anjiyografi: Koroner anjiyografi yapılamayan hastalarda uygulanan BT koroner anjiyografi genellikle tarama amacıyla da kullanılır.
  Kardiyak Kateterizasyon: Koroner arter hastalıkların ve kapak hastalıklarının tanısında oldukça önemli bir tanı yöntemi olan kardiyak kateterizasyon ile invaziv yollarla kalpten biyopsi alınır ve kalp odalarının basınçları ölçülebilir.
  Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi: Gama ışınları kullanılarak yapılan tanı yöntemi radyo nükleer görüntüleme tekniğidir.

 • Kulak Burun Boğaz

  Kulak-burun-boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapan tıp dalıdır. Kulak hastalıkları, burun hastalıkları, ağız-yutak hastalıkları, ses-gırtlak hastalıkları, baş-boyun hastalıkları ve yüzün estetik problemleri bu dalın içine girer.

  Tüm teşhis ve takiplerde endoskopik ve mikroskobik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Otomikroskobik Muayene, Diagnostik Nasal–Nasofarengeal Muayene, Laringeal Muayene yapılmaktadır. Çocuk hastaların muayene ve tedavilerinde yaşlarına en uygun pediatrik araç ve gereçler kullanılmaktadır.

  Tanı / Tedavi / Ameliyatlar

  • KBB Enfeksiyonları ve Tedavisi
  • Kulak Çınlaması ve Tedavisi
  • Kulak Kiri Temizleme
  • Koku Alma Bozuklukları Tanı ve Tedavisi
  • İşitme Kayıpları Tanı ve Tedavisi
  • Kulak Tüpü Yerleştirilmesi, Kulak Zarı Tamiri ve Ameliyatları
  • Allerjik Sinüzit Tanı ve Tedavisi
  • Estetik Burun Ameliyatları
  • Fonksiyonel Burun Ameliyatları
  • Burun Kanamaları Tanı ve Tedavisi
  • Ses Hastalıkları, Ses Kısıklığı, Ses Teli Polipleri, Nodülleri Tedavisi
  • Baş Dönmesi / Vertigo Tedavisi
  • Bademcik (Tonsil) Ameliyatları
  • Geniz Eti (Adenoid) Ameliyatları
  • Sinüzit Cerrahisi
  • Uyku Apnesi / Horlama Tedavisi
  • Ağız İçi Yaraları Tanı ve Tedavisi
  • Ağız Kokusu Tanı ve Tedavisi
 • Sağlıklı Beslenme

  Beslenme yetersizliği ve dengesizliği, bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan ya da dolaylı olarak etkilidir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü; toplumda sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması, bireylere sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması, yatan hasta servislerinde ve poliklinikte hastalığa özgü diyet programı düzenleyerek hastanın iyileşme sürecinde beslenme destek tedavisi vermeyi amaçlamaktadır.

  Hizmetler

  • Bebek ve Çocuk Beslenmesi: 0-1 Yaş Ve 1-3 Yaş
  • Çocukluk Çağı Beslenmesi
  • Okul Çağı ve Ergenlik Dönemi Beslenmesi
  • Gebelik ve Emzirme Dönemi Beslenmesi
  • Menopoz ve İleri Yaş Dönemi Beslenmesi
  • Kemik Erimesi
  • Şişmanlık
  • Yeme Bozuklukları
  • Yeterli ve Dengeli Beslenme Programı ve Eğitimleri
  • Sporcu Beslenmesi
  • Hipertansiyon
  • Böbrek Hastalıkları
  • Kalp Damar Hastalıkları
  • Kolesterol ve Lipid Bozuklukları
  • Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları
  • Sindirim Sistemi Hastalıkları
  • Reflü
  • Kabızlık
  • Kanser Tedavisinde Beslenme
  • Çölyak Hastalığı
  • Metabolik Hastalıklar
  • Enteral ve Parenteral Beslenme

  Tedaviler

  • Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) (Tip 1 – Tip 2 Diyabet – Gebelik Diyabeti)
  • Obezite
  • Beslenme Öyküsü
  • Yaşam Şekli
  • Hastalıklar
  • Genetik Özellikler
  • Yeme Alışkanlıkları
  • Vücut Yağ Kütlesi
  • Yumuşak Yağsız Kütle
  • Toplam Vücut Sıvısı
  • Beden Kitle İndeksi
  • Bazal Metabolik Hız
  • Toplam Enerji Tüketimi
  • Bel Kalça Oranı
  • Laboratuar Bulguları.